Kaffipásan býður fyrirtækjum og stofnunum að undirbúa og leiða fundi, vinnustofur og ráðstefnur þar sem lögð er áhersla á þátttöku og árangursríkar umræður og að draga fram þekkingu, reynslu og innsæi þátttakenda til að ná auknum árangri og skapa nýjar lausnir. Á fundunum eru skapaðar aðstæður til að nýjar lausnir komi fram, hugmyndir fæðast, skilningur eykst og ný sýn verður til. 

Hvað er til umræðu á svona fundum?

Virkar umræður í hópum geta skilað miklum árangri í öllum atvinnugeirum, félagasamtökum og við ólík viðfangsefni. Umræðuþema fundanna gætu t.d. verið tengd hverskonar viðskiptaþróun og innleiðing breytinga s.s. sameining, nýsköpun og hvernig nýta má betur tækifæri á markaði, bæta þjónustu, auka gæði og árangur, við stefnumörkun og til að vinna að aukinni starfsánægju og samstarfi á vinnustöðum.

Markmið fundarins gæti líka verið til að fræða og deila þekkingu. Kaffipásan býður þjónustu við að greina fræðsluþarfir starfsfólks og hanna markvissa þjálfun sem byggir á virkni þátttakenda og umræðum.

Fundir þar sem markmiðum er náð

Hjá Kaffipásunni er lögð áhersla á vandaðan undirbúning og að fylgja vel eftir niðurstöðum funda. Þar er  þekking á fjölbreyttum aðferðum við að leiða fundi sem miða að framþróun og sköpun nýrra hugmynda, koma auga á tækifæri til umbóta og móta nýja sýn. Hvaða aðferðir henta best hverju sinni og fer eftir viðfangsefni, tímalengd  og markmiðum fundarins o.fl.

Fjölbreyttar samtalsaðferðir á fundum

Kaffipásan setur upp fundi með margskonar hætti. Sem dæmi um þekktar fundaraðferðir eru Open Space Technology, Heimskaffi [e. World Café], Verðleikarýni [e. Appreciative Inquiry], Genuine Contact, Whole Person Process Facilitation ásamt teymismarkþjálfun og stuðningi við Mastermind hópa. Þá hefur gefist vel að leiða vinnu við hagsmunaaðilagreiningu og áhættugreiningu á fundum.  Hægt að tvinna við fundina ýmsar styttri aðferðir og verkefnavinnu sem raða má saman þannig að markmiðum fundar sé náð.  Í lok fundar er umræðan dregin saman og henni beint að aðgerðum og leiðum til að koma hugmyndum í framkvæmd. Niðurstöður fundarins liggja svo fyrir í pdf skjali skömmu eftir fundinn.

Hvað gerir lóðsinn?

Lóðs er sá sem leiðir fundinn og er hlutverk lóðsins mjög mikilvægt. Lóðsinn setur umræðuna í gang, útskýrir ferlið og er til staðar ef á þarf að halda en lætur lítið fyrir sér fara á meðan umræðuhópar fara fram. Það eru þátttakendur sem hafa orðið og mikilvægt er að umræðan flæði vel. Lóðsinn hvorki truflar né stöðvar umræðuna. Með öðrum orðum, lóðsinn þvælist ekki fyrir umræðunni og túlkar ekki það sem fólk segir. Hjá Kaffipásunni er mikil reynsla af því að leiða og undirbúa þátttökumiðaða umbótafundi og þar færðu reynda lóðsa sem þekkja hlutverkið vel.